A társaság története, tevékenységei

Mátészalka város, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi községek Képviselő-testületei a vízközműveik működtetésére 2005. júniusában 100 % önkormányzati tulajdonú céget hoztak létre, a Szalka-Víz Kft-t, mely 2006. január 01-től, az előző szolgáltatótól átvette az üzemeltetést az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás területén.

Alapításának fő célkitűzése a tulajdonos önkormányzatoknak az Önkormányzati törvényben előírt vízellátási és szennyvízelvezetési kötelezettségének illetve felelősségének gazdaságos és hatékony ellátása volt. Jármi község 2012. január 01. napjától csatlakozott az alapító önkormányzatokhoz, egyben a Szalka-Víz Kft. működési területéhez. A Szalka-Víz Kft. a fenti települések ellátásán túl a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére is adott át ivóvizet, Papos község ivóvízellátását biztosítására.

A társaság alaptevékenységei mellett végezte 2007. szeptember 1-től az újonnan megépített Városi Uszoda üzemeltetését, a folyékony települési hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését is, illetve olyan építési munkákat, melyek a működési területén adódó vízközmű beruházásokból, rekonstrukciós munkákból, hálózati kiváltásokból, házi bekötő vezetékek építéséből adódtak.

A Szalka-Víz Kft. közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás szolgáltatási tevékenysége - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján - 2014. december 31. napjával megszűnt! 2015. január 1. napjától egykori szolgáltatási területén, Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi településeken a víziközmű-szolgáltatási feladatokat a Nyírségvíz Zrt. látja el!

A Szalka-Víz kft. 2015. április 1-től városüzemeltetési, 2015. június 1-től temetőüzemeltetési és 2015.július 1-től intézményüzemeltetési és közétkeztetési feladatokat látott el. A városüzemeltetési feladatokon belül a társaság a zöldfelületek kezelését, településtisztasági-, állategészségügyi-, csapadékvíz-elvezetési- és útkarbantartási tevékenységeket látott el, valamint feladatai közt szerepelt a közterületek díszítése és a közfoglalkoztatási programok szakmai irányítása.

2015 júniusának végétől sok éve bezárás után sor került a strandfürdő újranyitására, két kültéri medence felújításával és beüzemelésével.

2015. augusztus 1-vel Mátészalka Város Önkormányzata megbízta a Szalka-Víz Kft-t a Mátészalka Televízió üzemeltetési feladatainak ellátásával.

2016. január 1-től a Szalka-Víz Kft. a feladatain túlmenően Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok kezelését, valamint 18 társasház közös képviseletét látta el.

2019. január 1-től a mátészalkai piacok üzemeltetését is a Szalka-Víz Kft. látta el.

2021.február 1-én a Szalka-Víz Kft. a feladatokhoz és tevékenységekhez jobban illeszkedve Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft-re módosította az elnevezését.

Vissza a lap elejére