Városüzemeltetés

4700 Mátészalka, Zöldfa u. 91.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. - mint Mátészalka Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló cége - látja el jelenleg a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat.

Tevékenységünk körébe tartozik a zöldfelületek kezelése, a  településtisztaság, az  állategészségügy, a  csapadékvíz-elvezetés, az  útkarbantartás, a  közfoglalkoztatási programok lebonyolítása, valamint a  közterületek díszítése, városi programokon való részvétel.

Zöldfelületek kezelése

Zöldfelületek kezelése

A zöldfelületek kezelése a park kategóriába (művelési ágba) tartozó városi zöldterületeken lévő növényzet telepítését, ápolását és gondozását foglalja magában:

 • a város közterületein fák-, és cserjék ültetése, zöldterületek gondozása, metszése, alakító, ritkító és ifjító metszés, sebkezelés.
 • Terv szerinti fakivágás (meglévő fakivágási, vagy fagazdálkodási terv szerint). A kivágott fák pótlása a fakivágási tervben meghatározottak szerint.
 • Lombgyűjtés, az összegyűjtött lombanyag elszállítása, megfelelő elhelyezése (komposztáló telep, zöldhulladék átvevő).
 • Fűvel borított közterületek rendszeres nyírása, illetve kaszálása, a kaszálék gyűjtése, megfelelő elhelyezése, igény szerint a területek öntözése és folyamatos tápanyag utánpótlása.
 • Locsolás. A kiszáradt, elhalt fás szárú növények ugyanazon fajtából történő pótlása.
 • Virágosítás, parkosítás.
 • Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása.
 • Műtárgyak kihelyezése a közterületre, valamint azok rendszeres karbantartása (ivó kutak, fúrott kutak, szökőkutak, szobrok, köztéri műalkotások).
  Részletes ismertető >>

Településtisztaság

Településtisztaság

 • Minden közterületen (út, parkoló, park, pázsit, egyéb közterület) papír, nylon, egyéb szilárd hulladék, szemét szedése.
 • A közterületi hulladékgyűjtők szükség szerinti, illetve napi egyszeri ürítése, környékük tisztán tartása.
 • Az összegyűjtött hulladék szabályszerű telephelyre szállítása, tárolása, hulladékkezelőnek átadása a hulladék megfelelő további kezelése, ártalmatlanítása érdekében.
 • A közterületi kukák, padok, kerti bútorok javítása, pótlása, cseréje. A közterületi szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése.
 • A város közterületén lévő utak, terek, járdák, gyalogjárók, és az ezekhez kapcsolódó műtárgyak, továbbá a közcélú zöldterületek, parkok tisztán tartása.

Állategészségügy

Állategészségügy

 • Gyepmesteri feladatokat ellátása, a kóbor állatok befogása, megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltatónak átadása, aki elhelyezésükről, tartásukról, egészségügyi állapotuk fenntartásáról, esetleges szükség és szabály szerinti elaltatásukról gondoskodik. A közterületen elhullott, valamint az elaltatott állatok tetemének összegyűjtése, azok megfelelő elhelyezése.
 • Szükség szerint rágcsáló-, és egyéb kártevőirtás.

Csapadékvíz-elvezetés

Csapadékvíz-elvezetés

A település csapadékvizének összegyűjtésével, elvezetésével kapcsolatos feladatokat, a csapadékvíz elvezető csatornák tisztítását, a tisztító aknák folyamatos takarítását, a tisztító aknákból kiszedett szenny elszállítását és megfelelő elhelyezését foglalja magában:
 • Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása.
 • Mederlapos árkok fenntartása, a behuppant, rongálódott mederlapos szakaszok helyreállítása.
 • A csapadékvíz akadálymentes lefolyásának biztosítása, átereszek tisztán tartása, dugulásuk elhárítása.
 • Földmedrű árkok fenntartása.
 • Záporbeömlők, csatorna fedőlapok állapotának figyelemmel kísérése, javítása, pótlása.

Útkarbantartás

Útkarbantartás

Közutak, járdák, földutak, egyéb közlekedési felületek, közforgalom céljára átadott területek, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak közlekedési felületeinek karbantartását, javítását foglalja magában:
 • Utak, járdák, kerékpárút téli hó- és síkosság-mentesítése.
 • Közlekedési táblák karbantartása (csere, kihelyezés, visszabontás, kezelés). Balesetveszélyes kátyúk, úthelyzetek esetén figyelmeztető táblát kihelyezése.
 • Téli kátyúzások hideg aszfalttal.
 • Belterületi zúzottköves, mart aszfaltos, föld felületű utak kátyúzása, felülethintése, javítása.
 • Mezőgazdasági földutak karbantartása, járhatóvá tétele.
 • A közlekedési felületek közvetlen környezetében padkakaszálás, szükséges fa- és cserjeirtás.

Közmunkaprogramok lebonyolítása

Közfoglalkoztatási programok lebonyolítása

 • A mindenkor folyó közfoglalkoztatási programok bonyolítása.

Jelenleg három különböző közfoglalkoztatási program keretében mintegy háromszáz fő foglalkoztatását biztosítjuk.

Közterületek díszítése, városi programokon való részvétel

Közterületek díszítése, városi programokon való részvétel

 • Mátészalka Város közterületein díszítési feladatok ellátása, valamint a díszítőelemek eszközállományának biztosítása.
 • Mátészalka közterületeinek nemzeti színű zászlóval és Mátészalka Város zászlójával történő fellobogózása.
 • A Mátészalkai Fényes Napok fesztiválon történő program szerinti teljes közreműködés és kiszolgáló tevékenység.
 • Karácsonyi világítás.
 • A Város karácsonyfa-állítása (előre kiválasztott fenyőfa helyszínre szállítása, beállítása, díszítése) közterületen, valamint a Polgármesteri Hivatalban.
 • Mikulásház, illetve karácsonyi vásárok helyszínének berendezése.
 • Egyéb városi rendezvények lebonyolítása, rendezvény helyszínek berendezése.
 • Rendezvények útlezárásainak, forgalomelterelésének biztosítása közösen a közterület-felügyelettel, rendőrséggel.
Vissza a lap elejére